Blog Archive

Wednesday, November 12, 2008

Ang Alamat Kung Bakit Nagsisinungaling ang mga Lalaki


Ito ang alamat kung bakit nagsi-sinungaling ang mga lalaki.. .
Karpintero itong si Yodz at isang araw eh gumagawa siya ng isang
bahay sa tabi ng ilog.Sa lakas ng pagma-martilyo niya eh nalaglag

ang martilyo niya sa ilog.


Umiyak siya at lumitaw yung guardian angel niya, "tutulungan kita, Yodz".. .sabay lundag sa ilog.


Lumabas ito na me hawak na gold hammer, "ito ba ang martilyo mo?"
...
"hindi po"...

Lundag uli ang anghel at lumitaw na me silver hammer, "it ba?"..."hindi po"...

Lundag uli sa ilog ang anghel at lumitaw na me ordinary hammer, "ito ba?"..."

Opo" ...natuwa ang anghel. "Dahil honest ka, bukod sa martilyo mo, sa 'yo na rin ang gold and silver hammer"...


Makaraan ang ilang araw, naglalakad si Yodz sa ilog at kasama ang misis niya. Eh sa katangahan, nalaglag si misis sa ilog...iyak si
Jojo.

Litaw si guardian angel, "tutulungan kita"...sabay lundag sa ilog at
ng lumitaw eh kasama si Paris Hilton, "ito ba ang misis mo?"...sagot
si Yodz, "opo"...nagalit si anghel, "sinungaling ka. Akala ko pa naman mabait ka"...


Nag- reason-out si Yodz, "sorry po, angel...kasi kapag sinabi kong 'Hindi', eh lulundag ka uli sa tubig at pag-litaw mo eh kasama mo si Jessica Simpson.

At pag sinabi ko uli na hindi siya ang asawa ko, eh lulundag ka uli at ang tunay na misis ko na ang kasama mo. At dahil sa kabaitan ko, eh ibibigay mo din sa akin sina Paris at Jessica.

Mahirap lang po ako at hindi ko kaya ang me tatlong asawa, kaya
'Yes' na lang ang sinagot ko nung una.

Moral of the story: kaya lang naman nagsi-sinungaling ang mga lalaki

Eh for a good and noble reason.

No comments:

Post a Comment

Got Something to Say? Thoughts? Additional Information?

About the Blogger

Yodi Insigne
Yodi Insigne is one of those delusional sorts who imagines himself a useful contributor to the greater blogosphere (Well, that's what he's trying to accomplish).

He started blogging for three reasons:

1. He always felt he has something important to say,
2. Books can make him cry, and cliff jumping can make him high,
3. He want to sleep at night.

He is a self-certified bookworm, travel junkie, shutterbug, movie freak, Mangyan hiker who sleeps a lot and think a lot. He got a little vice, which is black coffee and cashew nuts. He got colorblindness on yellow and green - and he freaking loves it!

Connect with Yodi

Let us connect on FacebookLet us connect on TwitterSubscribe to posts via RSS Watch my Videos

Follow me on Instagram

Subscribe via e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

  ©Yodisphere 2010 Creativity is copyrighted

Back to TOP