Blog Archive

Friday, February 07, 2020

Lies We Tell sa Office: Mga Palusot - Guilty Ka Din Ba? [VIDEO]


Guilty ka din ba? - Sa mga opisina, sinasabing pangkaraniwan na ang pagdadahilan ng mga empleyado. Madalas itong tinatawag na office white lies. Ito ay kadalasang ginagawa ng mge empleyado sa Pilipinas, of kahit naman sa ibang bansa.
Minsan ginagawa ito ng mga empleyado upang makalusot, mapadali ang kanilang trabaho, o kung minsan naman ay para di masabon ng todo ng mga boss.
Madalas ito ay nagiging katuwaan sa opisina. Sa video na ito, ipinapakita ang mga karaniwang pagpapalusot o pagdadahilan ng mga empleyado. Ang purpose ng video na ito ay hindi para kunsintihin ang pagsisinungaling sa opisina kundi upang ipakita lamang ang mga pangkaraniwang scene sa mga office. Kung nakaka relate ka, eh di matatawa ka na lang.
Ang karaniwang tawag dito ay workplace white lies na madalas guilty ang maraming empleyado. Mga halimbawa: Asan na yung report? Na e-mail ko na Sir di nyo na receive? Papasok ka na ngayon? Sorry po nagtatae po ako eh. Sick leave daw pero nag outing. Pag late- kunwari nag text naman. Kunwari sobrang busy sa computer, nag s-search lang pala ng promo fare, piso sale at seat sale.
Pag sick leave si boss, party party!!!


No comments:

Post a Comment

Got Something to Say? Thoughts? Additional Information?

About the Blogger

Yodi Insigne
Yodi Insigne is one of those delusional sorts who imagines himself a useful contributor to the greater blogosphere (Well, that's what he's trying to accomplish).

He started blogging for three reasons:

1. He always felt he has something important to say,
2. Books can make him cry, and cliff jumping can make him high,
3. He want to sleep at night.

He is a self-certified bookworm, travel junkie, shutterbug, movie freak, Mangyan hiker who sleeps a lot and think a lot. He got a little vice, which is black coffee and cashew nuts. He got colorblindness on yellow and green - and he freaking loves it!

Connect with Yodi

Let us connect on FacebookLet us connect on TwitterSubscribe to posts via RSS Watch my Videos

Follow me on Instagram

Subscribe via e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

  ©Yodisphere 2010 Creativity is copyrighted

Back to TOP