Top Adsense

Best Pandangggo sa Ilaw Folk Dance - in Choral Music Version [Oasiwas Dance]

Pandanggo Sa Ilaw – A Traditional Philippine Folk Dance / PANDANGGO SA ILAW – is a Philippine Folk Dance that was derived from the “Fandango”, a Spanish Folk Dance.

There is no one version of the Pandanggo sa Ilaw. Each locality has its own version of the dance. The dance is performed with three oil lamps that a dancer has to balance. One on the head and one on the back of each hand. Two of the most popular versions of the dance would be from Mindoro and Oasioas. Also, the Philippine Folk dance, “Cariñosa”, has Pandangga as its base dance.


Pandanggo is a Philippine folk dance which has become popular in the rural areas of the Philippines. The dance evolved from Fandango, a Spanish folk dance, which arrived in the Philippines during the Hispanic period. The dance is accompanied by castanets. This dance, together with the Jota, became popular among the illustrados or the upper class and later adapted among the local communities. In the early 18th century, any dance that is considered jovial and lively was called Pandanggo.


Pandanggo sa Ilaw is a waltz-style, playful folk dance that exhibits a distinctive fusion of local and western indigenous dance types. Pandanggo sa Ilaw simulates fireflies at dusk or dawn light and flight. It portrays a young man’s courtship to a maiden who caught his interest. In Oriental Mindoro, this festival is called the’ Pandang Gitab’ or the’ Festival of Lights’ with the dance at the middle of everything. After the now renowned folk dance called the’ pandanggo sa ilaw’ and the’ dagitab’ or the flicker of light, this festival was invented and created.


Pandanggo sa Ilaw lyrics (Filipino Folk Songs)

Nang pista sa nayon

Nagsayaw ka hirang

Napakagandang pagmasdan

Ang maliliit mong hakbang

At ang tatlong basong

May taglay na ilaw

Ay tinimbang mong lahat

Sa ulo't sa mga kamay

Ngunit 'di mo alam

Na minamasdan kita

At nabihag mo ako

Sa iyong pandanggong kay sigla

Magbuhat na noon

Ay inaalala ka

Dahil sa walang lakas

Ang puso kong limutin ka

Sa pandanggo mo'y

Hanga ang lahat

Tangan mong mga ilawan

Ni isa'y walang lumagpak

Puso kong ito

Nais ko liyag

Ay ingatan mo na rin

Pagka't ikaw ang may hawak.No comments:

Got Something to Say? Thoughts? Additional Information?

Powered by Blogger.